free templates joomla
Polski (PL)Deutshland(de)English (UK)
Unia Europejska

Unia Europejska

HEBAN domy z drewna Sp. z o.o. 
dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego
realizuje Projekt
„Dotacja na kapitał obrotowy dla HEBAN domy z drewna Sp. z o.o.” 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.4: Dotacje na kapitał obrotowy

  


• Cel projektu: Wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
• Planowane efekty: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja
• Wartość projektu: 248 573,04 zł (100% kosztów kwalifikowanych)
• Czas realizacji projektu: lipiec – wrzesień 2020

logos-dom-dla-kowalskiegologos-osada-borowieckalogos-osiedle-gostkowo