free templates joomla
Polski (PL)Deutshland(de)English (UK)

Historia

1. Zakład powstał w 1923 r. Założycielem tartaku był Jakub Jastak.

W czerwcu 2013 r. przypadł jubileusz 90-lecia firmy. Do wybuchu II wojny światowej zakład funkcjonował jako firma prywatna zwiększająca produkcję, rozwijająca asortyment wyrobów i zdobywająca liczne grono klientów. Lata powojenne to okres odbudowy infrastruktury i obiektów zakładu oraz odzyskiwania zdolności produkcyjnej.

2. Rok 1928
Założyciele tartaku to Monika i Jakub Jastak. Rodzina Jastaków i ich współpracownicy przy hali traków.  

 

3. Rok 1952
W tym roku bezprawnie odebrano tartak właścicielowi i przekazano go pod zarząd państwowy. Zakład został częścią przedsiębiorstwa wykonującego roboty dla Polskich Kolei Państwowych. Monitor Polski z 1951 r.: postanowienie Głównej Komisji z 15.12.1950 r. o przejęciu tartaku przez państwo bez odszkodowania.

 

4. Po roku 1989
W tym czasie zaistniały warunki umożliwiające odzyskanie tartaku przez spadkobierców Jakuba Jastaka. Przejęli oni w roku 1996 firmę zdewastowaną, przestarzałą technicznie i częściowo rozgrabioną. Tak wyglądał tartak w Cekcynie, który był częścią składową przedsiębiorstwa państwowego w strukturze PKP.

 

5. Pożar w hali traków w 1997 r.
Pożar strawił wcześniej uruchomione maszyny - podstawę produkcji zakładu oraz większą część hali. Wówczas postanowiono zbudować firmę od podstaw, tworząc nowoczesną infrastrukturę wraz z odpowiednim zapleczem technicznym i socjalnym. Nieliczna 10-osobowa załoga podjęła wysiłek zakończony po dwóch latach pełnym sukcesem.

 

6. Obecnie w dwóch zakładach pracuje ok. 150 osób
Poza przecieraniem i suszeniem tarcicy, od kwietnia 2002 r., podjęto wytwarzanie klejonej kantówki okiennej i drzwiowej. Ważnym momentem w historii firmy było podjęcie budowy domów w technologii szkieletowej. Rozwijając produkcję, w tym eksportową, utworzono nowe miejsca pracy, głównie dla mieszkańców powiatu tucholskiego.

z-lotu-ptaka


Posiadamy kompleks 17 nowoczesnych, sterowanych komputerowo suszarni zapewniających możliwość suszenia jednorazowego wsadu surowca o kubaturze 1200 m3. Przerób drewna okrągłego osiąga wielkość ok. 20.000 m3 w skali roku.

Firma Heban domy z drewna dysponuje nowoczesnym zapleczem socjalnym. Pracownicy korzystają z szatni, suszarek odzieży i obuwia, umywalni z natryskami i węzłów sanitarnych. Stołówka wyposażona jest w osobiste schowki na artykuły spożywcze. Gwarantujemy bezpieczne i higieniczne warunki pracy i odpoczynku.  

7. Produkcja tarcicy
Wysoka jakość tarcicy oraz szybkie dostosowywanie zakresu produkcji i usług do zmieniających się potrzeb rynku i oczekiwań klientów powodują systematyczny wzrost liczby odbiorców.

Tartak "HEBAN" położony jest w otulinie Tucholskiego Parku Krajobrazowego, poświęcamy więc wiele uwagi w trosce o ochronę środowiska. Budowa nowoczesnego systemu odpylania powoduje znaczne ograniczenie emisji pyłów do atmosfery. 

   IMG 4323

 

8. Zakup drugiego zakładu w Tucholi w 2001r.

 

9. Prace związane z utwardzeniem gruntu

 

10. Budowa kotłowni wraz z wysokim kominem

 

11. Początkowo hale zakładu służyły jako skład tarcicy

 

12. Pierwsze prefabrykaty domów szkieletowych

 

13. Dzisiejsza prefabrykacja domów

 

Naszym klientom zapewniamy profesjonalne warunki obsługi, dysponując nowoczesnym systemem marketingowym, wyposażeniem technicznym oraz wykwalifikowaną kadrą pracowników.

logos-dom-dla-kowalskiegologos-osada-borowieckalogos-osiedle-gostkowo