free templates joomla
Polski (PL)Deutshland(de)English (UK)

Artykuły prasowe

Budownictwo szkieletowe i drewno klejone

     Drewno to naturalny surowiec o organicznej strukturze komórkowej. Oprócz kamienia, ceramiki, drewno należy do najstarszych i najszlachetniejszych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Jako ciało higroskopijne gwarantuje naturalną regulację wilgotności, co zapewnia użytkownikom zdrowy mikroklimat mieszkania przyjazny dla alergików. Te i szereg innych cech użytkowych drewna przyczyniły się w znacznym stopniu do tak powszechnego zastosowania tego materiału jako podstawowego budulca podczas wznoszenia domów. 

     Na początku XX stulecia angielscy osadnicy przywieźli technologię budowy domów drewnianych do Ameryki Północnej. Wówczas to technologia oparta na wykorzystaniu lekkiego szkieletu drewnianego mocno zakorzeniła się w tamtejszej kulturze. Pierwowzór domu szkieletowego przypisuje się anglikowi - Williamowi Manningowi, który w latach 30-tych XIX wieku opracował koncepcję budowy domu o konstrukcji szkieletowej (Szwedzkie budownictwo 2007). Przez wiele lat konstruktorzy opracowywali i ulepszali nowopowstałą technologię. Starali się wykonać dom, który spełniłby oczekiwania większości społeczeństwa, a przy tym był relatywnie tani i szybki w realizacji. Intensywny rozwój gospodarczy i pragmatyczna postawa mieszkańców Ameryki Północnej wobec nowego sposobu budowania domów doprowadziły w krótkim czasie do wprowadzenia standaryzacji w zakresie rozstawu i wymiarów elementów konstrukcyjnych domu szkieletowego.

     Zastosowanie materiałów wykończeniowych było także ściśle dopasowane do przyjętych standardów wymiarowych. System ten łączy technikę lekkiej i elastycznej konstrukcji w formie ramy wypełnionej izolacją i usztywnionej poszyciem. Tak powstał amerykański system budowy "timber-frame" (Historia budownictwa szkieletowego 2003).

     Przemiany gospodarcze, jakie miały miejsce w minionych latach, rozwój handlu, nowe technologie i materiały budowlane, wywarły ogromny wpływ na rosnącą popularność budownictwa szkieletowego w Polsce. Dzięki innowacyjnym pomysłom zaczęto używać elementów drewnianych o mniejszych przekrojach zachowując przy tym doskonałe właściwości wytrzymałościowe.

     Łączenie drewna za pomocą klejów poszerza jeszcze bardziej możliwości stosowania małogabarytowych elementów w budownictwie szkieletowym. Kierunki poszukiwań rozwiązań związanych z uzyskaniem wyższych parametrów wytrzymałościowych belek o przekroju złożonym można dostrzec już w XIX w. W stosunku do innych materiałów konstrukcyjne drewno klejone zdobywa coraz więcej zwolenników zarówno ze względów wytrzymałościowych jaki i wysokiej stabilności kształtów.

     Firma Heban domy z drewna Sp. z o.o. z Tucholi wykorzystuje konstrukcje z drewna klejonego podczas prefabrykacji energooszczędnych domów szkieletowych.

     W oparciu o wymiary standardowych przekrojów używanych w lekkim budownictwie szkieletowym proces produkcji rozpoczyna się od starannego suszenia komorowego lameli z drewna iglastego do wilgotności 10-14%. Po osiągnięciu pożądanej wilgotności, dokonuje się selekcji jakościowej poprzez usunięcie niedopuszczalnych wad na pilarkach poprzecznych. Następnie tak przygotowane elementy poddawane są kolejnej obróbce mechanicznej - frezowaniu czołowemu. Uzyskane w ten sposób mikrowczepy tzw. "złącza palczaste" pozwalają na wzdłużne połączenie lameli z wykorzystaniem klejów melaminowych. Poklejone czołowo elementy poddaje się struganiu celem uzyskania gładkiej powierzchni i stałej grubości równej 24 mm. Wówczas połączone poprzecznie odpowiednio długie łaty tzw. wstęgi poddaje się procesowi klejenia poprzecznego, uzyskując pożądane grupy wymiarowe elementów konstrukcyjnych. Po wyschnięciu kleju belki są strugane z zachowaniem zaokrąglonych krawędzi. Zastosowanie takiej technologii powoduje, że klejone drewno konstrukcyjne cechuje się znaczną przewagą w stosunku do drewna litego.

     Przeprowadzone kolejne badania pod kierunkiem prof. dr hab. Gintera Hruzika z Mechanicznej Technologii Drewna przy Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym w Poznaniu potwierdzają celowość zastosowań drewna klejonego w budownictwie szkieletowym. Na konferencji naukowo-technicznej, która miała miejsce w Tucholi, 20go kwietnia br. prelegenci przedstawiali wyniki swoich prac badawczych. Wyniki pokazały, że kluczowe znaczenie podczas produkcji klejonego drewna konstrukcyjnego mają: rodzaj zastosowanego kleju, utrzymanie odpowiednich warunków podczas samego procesu klejenia oraz dobór drewna przeznaczonego do tego procesu.

     W referacie pt. "Jakość sosnowych elementów klejonych dla budownictwa szkieletowego" (Marek Wieruszewski, Viktor R. Gotych, Ginter J. Hruzik, Grzegorz Gołuński) podczas VIII Konferencji Naukowej "Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych" - ZUT Wydział Budownictwa i Architektury w Szczecinie zostały ogłoszone wyniki badań związane z badaniami na próbkach drewna klejonego standardowych przekrojów stosowanych w budownictwie szkieletowym.

Inne istotne cechy związane z celowością zastosowania drewna klejonego w budownictwie szkieletowym to:

  • stabilność geometryczna i wymiarowa - na skutek połączenia różnych kawałków drewna w różnych płaszczyznach anizotropowych naturalne siły występujące w drewnie praktycznie się znoszą. Zaleta ta ma szczególne znaczenie podczas budowania bardzo precyzyjnych konstrukcji inżynierskich
  • trwałość - drewno jako materiał naturalny jest odporne na działanie środowisk agresywnych (w przeciwieństwie do stali i betonu). Dzięki temu znajduje szczególne zastosowanie w środowisku wilgotnym lub zasolonym. Stąd też budynki szkieletowe bez obaw służą ich właścicielom na wybrzeżach mórz i oceanów wszystkich szerokości geograficznych
  • wytrzymałość ogniowa - klejone warstwowo, strugane czterostronnie z zaokrąglonymi krawędziami drewno, jest materiałem trudnozapalnym. Potencjalne płomienie niejako ślizgają się po gładkiej powierzchni drewna. Zwęglenie zewnętrznej powłoki stanowi ochronę dla części nośnej (wewnętrznej) belki. Fakt ten przyczynia się do długotrwałego zachowania funkcji nośnych podczas obciążenia ogniowego.
  • dobre właściwości izolacyjne - drewno doskonale sprawdza się zarówno w wysokich jak i niskich temperaturach dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła. Stanowiąc konstrukcję nośną budynku nie powoduje powstawania znaczących mostków termicznych.
  • naturalne piękno i estetyka - jako materiał pozyskany z roślin drzewiastych cechuje się różnorodnością barw, struktury i rysunku. Osobliwy charakter drewna klejonego zachowuje jego naturalny charakter przy eliminacji widocznych wad jak sęki czy przebarwienia. Mieszkańcy domów z drewna podkreślają jego naturalne piękno, niepowtarzalną atmosferę i przyjazny klimat. W niektórych środowiskach (kraje Afryki i Ameryki Południowej) zastosowanie drewna klejonego uchodzi za bardzo prestiżowe.
  • korzystna cena - ilość drewna klejonego w relacji z trwałością takiej konstrukcji daje wymierne korzyści. Lekkość szkieletu drewnianego wpływa na przyspieszenie całego procesu montażu i obniżenie kosztów transportu prefabrykatów do miejsca budowy. Z uwagi na relatywnie małe siły przekazywane na główne elementy nośne domu, projektowane wymiary tych elementów są znacznie mniejsze niż przy zastosowaniu tradycyjnych konstrukcji stalowych czy żelbetowych. Poza tym dzięki mniejszej grubości ścian zewnętrznych, przy takiej samej powierzchni zabudowy, domy szkieletowe mają większą powierzchnię użytkową (około 10%) w stosunku do domów wznoszonych metodą tradycyjną.
  • ekologia - w przeciwieństwie do konstrukcji stalowych konstrukcyjne drewno klejone nie wymaga żadnej bieżącej konserwacji czy renowacji. Do wytworzenia 1 tony drewna potrzeba ponad 46-krotnie mniej energii niż 1 tony aluminium, 9-cio krotnie mniej niż stali i 5-cio krotnie mniej niż PCV i betonu. Stosowane kleje zarówno melaminowy czy rezorcynowy nie wydzielają żadnych szkodliwych substancji nawet podczas pożaru.

     Te i szereg innych zalet budownictwa szkieletowego spowodowały, że na przestrzeni ostatnich lat klejone drewno konstrukcyjne znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach naszego życia. Najczęściej spotykamy się z konstrukcjami klejonymi w halach sportowych, widowiskowych i pływalniach. Jednakże dzięki swoim wspaniałym cechom i zaawansowanej technologii połączeń klejowych coraz częściej z wielkim powodzeniem znajduje ono swoje miejsce także w budownictwie szkieletowym.
Grzegorz Gołuński
Tuchola, czerwiec 2009

Powyższy artykuł uzyskał swoją "wersję skróconą" i został opublikowany w "Gazecie Przemysłu Drzewnego" (czerwiec 2009).

logos-dom-dla-kowalskiegologos-osada-borowieckalogos-osiedle-gostkowo